Prywatność

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności (dalej też jako „Polityka”)
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2023 r.

INFORMACJE WSTĘPNE - O POLITYCE W naszych serwisach i aplikacjach szanujemy Twoją prywatność. W treści poniżej znajdziesz ogólne zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy informacje dotyczące osób korzystających z naszych usług lub kontaktujących się z nami, zwane danymi osobowymi. Z zawartych tu informacji o ochronie prywatności dowiesz się m.in. kto jest administratorem Twoich danych, jakie informacje zbieramy i dlaczego, a także jakie prawa przysługują w związku z ich przetwarzaniem. Odniesienia „RODO” - użyte w treści Polityki - dotyczą Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Aktualna i ujednolicona treść Polityki publikowana jest na stronie ceneo.pl. Data „ostatniej aktualizacji” wskazuje datę wejścia w życie zmian (treść polityki może ulegać zmianom, które wchodzącą w życie ze wskazanym dniem opublikowania ujednoliconego tekstu w naszej witrynie). W razie znaczących aktualizacji możemy o nich powiadamiać stosownym komunikatem na stronie internetowej (w aktualnościach strony https://info.ceneo.pl/blog lub w innym miejscu do tego przeznaczonym), a użytkownika zarejestrowanego w serwisie – za pomocą konta lub na podany e-mail, z odpowiednim wyprzedzeniem. 

- Zmiana Polityki (w całości lub części) może wynikać m.in. z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa, standardów prywatności, rozszerzenia usług lub innych zmian (np. technologicznych i funkcjonalnych), w tym aktualizacji serwisu. Przyczyną zmiany Polityki mogą być również zmiany redakcyjne nakierowane na przejrzystość lub kompletność informacji.


ADMINISTRATOR - CENEO

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? Podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe (do jakich celów i za pomocą jakich środków) jest:

Administrator danych: Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-202) ul. Legnicka 48A – usługodawca serwisu/aplikacji, z której korzystasz („my”)

[MY/TY] Zwrot „nas”, „my”, „Ceneo” dotyczy spółki Ceneo.pl sp. z o.o. jako administratora danych – analogicznie wszelkie zwroty odnoszące się do „ Ciebie ”, wskazujące na formułę „Ty” lub inną podobną – odnoszą się do Ciebie, jako osoby której dane osobowe dotyczą.

KONTAKT Z NAMI Na adres elektroniczny: privacy@ceneo.pl lub listowny (Ceneo.pl Sp. z o.o. ul. Legnicka 48A 54-202 Wrocław z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) - możesz się z nami skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych (z potrzeby realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych lub uzyskania o tym więcej informacji). Jest to możliwe także przez wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych: Michał Wierucki, e-mail: iod@ceneo.pl. Nasze dane adresowe odszukasz w zakładce „ kontakt ” - dostępnej z poziomu strony głównej: https://info.ceneo.pl/kontakt.


TWOJE PRAWA

TWOJE PRAWA Wobec przetwarzania danych osobowych, na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) masz następujące prawa:
- § - Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, jak i uzyskania ich kopii; (administrator udziela informacji o przetwarzaniu danych osobowych, o celach, zakresie posiadanych danych, podstawach prawnych przetwarzania, udostępnieniach, planowanym terminie usunięcia danych, umożliwia także uzyskanie kopii danych)
- § - Prawo żądania sprostowania danych (z tego uprawnienia korzystasz, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne)
- § - Prawo do usunięcia danych osobowych; (z uprawnienia korzystasz, gdy: dane osobowe stały się zbędne do celów ich zebrania, cofniesz zgodę na przetwarzanie albo zgłosisz wobec niego skuteczny sprzeciw; przetwarzanie jest niezgodne z prawem)
- § - Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; (gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe i zażądasz ograniczenia przetwarzania na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem ale chcesz zastąpić usunięcie danych ograniczeniem ich przetwarzania, jeżeli Twoje dane osobowe nie są potrzebne administratorowi ale potrzebujesz je do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu)
- § - Prawo do przenoszenia danych; (uprawnienie w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i wykonania umowy)
- § - Prawo sprzeciwu; (uzasadniony Twoją szczególną sytuacją sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- § - Prawo sprzeciwu w celach marketingowych; (sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, nie wymagający uzasadnienia)
- § - Prawo do interwencji ludzkiej, wyrażenia własnego stanowiska oraz zakwestionowania podjętej wobec Ciebie automatycznej decyzji (zastosowanie w sytuacji, w której administrator podejmowałby wobec Ciebie tzw. automatyczną decyzję wywołującą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływającą)
- § - Z prawa do wycofania zgody możesz skorzystać w każdym momencie, jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
- § - Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

REALIZACJA TWOICH PRAW PRZEZ CENEO W celu realizacji praw lub otrzymania dodatkowych informacji skorzystaj z naszych danych kontaktowych, które wskazaliśmy Ci wyżej, a w zakresie poszczególnych usług - z dostępnych w serwisie narzędzi internetowych.

Jeżeli zdecydujesz się skontaktować z nami, przy rozpoznawaniu Twojego wniosku (w tym dla zachowania właściwych środków bezpieczeństwa) możemy prosić Cię o niezbędne informacje weryfikujące lub o dodatkowe działanie (np. zalogowanie do Konta i skorzystanie z dostępnej opcji).


TWOJE KONTO W CENEO.PL W zakresie dotyczącym konta użytkownika ceneo.pl zaloguj się do niego i przejdź do opcji dostępnych w zakładce Ustawienia, umożliwiających m.in. cofnięcie zgody na dodatkowe wiadomości email.

ZARZĄDZANIE ZGODĄ NA PLIKI COOKIES W zakresie dotyczącym przetwarzania i Twojej zgody na tzw. pliki cookies – link/przycisk do zmiany zgody – opcji dostępnej w momencie jej wyrażania - znajdziesz w naszej polityce cookies. Dzięki temu masz możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany (wycofania) zgody w dowolnym momencie.


SKĄD MAMY TWOJE DANE?

JAKIE DANE PRZETWARZA CENEO? Zakres Twoich danych osobowych, które przetwarzamy jest różny w poszczególnych usługach lub funkcjonalnościach (jest zależny od tego z których z nich korzystasz). Informacje szczegółowe podajemy przy rejestracji do danej usługi, jej aktywacji lub w jej regulaminie. W szczególności są to dane podawane bezpośrednio przez Ciebie, wynikające z:

komunikacji z Ceneo Kontakt z nami wymaga podania adresu zwrotnego/danych teleadresowych (np. e-mail zgłaszającego) - przetwarzamy dane, jakie niezbędne są do przeprowadzenia korespondencji, realizacji lub weryfikacji zgłoszenia (np. nazwa bądź id konta użytkownika lub imię i nazwisko), udzielania odpowiedzi na zadane pytanie;

komunikacji o zmianach w Ceneo Możemy informować Cię na Twoje dane kontaktowe, w szczególności o wszelkich postanowieniach, warunkach i powiadomieniach, które dotyczą relacji z Torbą (oraz ich zmianach), w tym zwłaszcza by spełnić obowiązki prawne bądź nasze zobowiązania wobec Ciebie – np. poinformować Cię o ważnej zmianie w regulaminie usługi.

rejestracji, uzupełniania i edycji Konta W formularzu rejestracyjnym konta w serwisie ceneo.pl podanie niezbędnych danych (uzupełnienie wymaganego pola, jak np. email, nazwa użytkownika) jest wymagane do zawarcia i wykonania umowy (o treści akceptowanego przez Ciebie regulaminu), Konto pozwala również uzupełnić swoje dane do pełnego korzystania z usług serwisu (data urodzenia, płeć, interesujące Cię kategorie jak np. elektronika, dom i ogród, adres dostawy bądź dane do faktury);

uproszczonej rejestracji – podanie (przypisanie) danych w niezbędnym zakresie korzystania z konta w naszym serwisie (logowania i rejestracji), wynikające z opcji logowania za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. przez konto Allegro, konto Meta/Facebook, przez Google lub AppleID (może dotyczyć to zwłaszcza: email, awatar lub jego adres url, nazwa użytkownika (imię/nazwisko), a czasem innych wskazywanych danych. Korzystając z zewnętrznych usług uwierzytelniających należy zapoznać się z regulaminem i zasadami przetwarzania danych osobowych podmiotów oferujących takie usługi.

korzystania z Konta lub serwisu – korzystając z Konta/serwisu możesz podać nam dobrowolnie inne opcjonalne dane lub dane wymagane do określonej funkcjonalności, jak również możemy gromadzić informacje z Twojej aktywności w usługach – serwisach internetowych, aplikacji (np. odwiedzone podstrony/kategorie katalogu produktów, kliknięcia, czas wizyty, treści zaprezentowane na stronach lub w aplikacji) bądź inne wynikające z zapewniania funkcjonalności serwisu dla niezalogowanych bądź zalogowanych użytkowników (np. historia Twoich zakupów, wyszukiwanych produktów bądź historia wypowiedzi lub ocen dodanych do serwisu), dotyczy to również zapisania na nasz newsletter lub innej subskrypcji powiadomień, wypełniania formularzy naszych usług (np. dodanie wypowiedzi do serwisu)

korzystania z usługi „Kup Teraz”, płatności W przypadku użytkowników korzystających z usługi „Kup Teraz” brak podania danych osobowych (warunek umowny) jest przeszkodzą do zawarcia umowy sprzedaży (bardziej szczegółowe informacje w regulaminie usługi (ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW CENEO, ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI „KUP TERAZ” DLA KUPUJĄCYCH); 

Informacje o Tobie możemy otrzymać od podmiotów, od których możesz kupić towary używając usługi „Kup teraz” z poziomu serwisu ceneo.pl oraz od operatorów umożliwiających płatności online za zakupiony w ten sposób towar (informacje o zawarciu umowy z kontrahentem/przyjęciu oferty, informacje o statusie płatności).

uczestnictwa w programie (lojalnościowym, partnerskim, ochrony kupujących lub innym) - uczestnictwo w programie organizowanym przez Ceneo może wymagać przetwarzania danych rejestracyjnych lub innych danych, jednak bardziej szczegółowe zasady przetwarzania mogą być zamieszczane w dedykowanych regulaminach tych programów;

naszych uprawnień do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w uzasadnionych sytuacjach, gdy roszczenia nie uległy jednocześnie przedawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zakres danych zależy od przedmiotu roszczenia).

udziału w konkursie, akcji promocyjnej – szczegółowe informacje dotyczące zakresu danych i ich przetwarzania podawane są przy konkretnym wydarzeniu lub w regulaminie konkursu bądź akcji promocyjnej (w zależności od ich rodzaju może to być np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, email, czy też wszelkie inne dane niezbędne do spełnienia kryteriów uczestnictwa albo wydania/dostarczenia przewidzianych nagród).

prowadzenia działań marketingowych, analitycznych i statystycznych – możesz się spodziewać opartego o prawnie uzasadniony interes (nasz lub naszych partnerów) albo o Twoją zgodę przetwarzania informacji pomagających nam dopasować reklamy i treści do Twoich preferencji i oczekiwań (m.in. dane pochodzące z plików cookies, informacje o Twoim ruchu na stronie, czy przeglądanych ofertach i preferencjach w tym zakresie, adres IP). Mogą być one przetwarzane także poprzez tworzenie porównań lub zestawień wynikających z aktywności innych użytkowników i następnie analizowane w celu analitycznym i statystycznym oraz celu marketingowym (możemy np. podpowiedzieć Ci popularne lub komplementarne kategorie przeglądanych produktów, dostępne w serwisie oferty sprzedawców, jak i reklamy dopasowane pod to jak korzystasz z serwisu).

Kwestii technicznych i wykonywania polityki cookies - Możemy też przetwarzać informacje, które mogą być uznane za Twoje dane osobowe (np. adres IP, identyfikator urządzenia mobilnego lub inny identyfikator internetowy) za pomocą takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące, obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu i w jego pamięci podręcznej) oraz te, które mogą być automatycznie generowane przez urządzenie/przeglądarkę (np. typ/rodzaj urządzenia, wersja przeglądarki i jej user agent) i rejestrowane z przyczyn technicznych podczas Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacji (wraz z zautomatyzowaną analizą takiej aktywności), niezbędne ze względu na właściwość świadczonych usług drogą elektroniczną, cele opisane w polityce i prawnie uzasadnione interesy. Szczegółowe informacje o plikach cookies i pokrewnej technologii w naszej polityce plików cookies.

Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym – np. w zakresie w jakim będziesz zwycięzcą konkursu lub promocji i odbierzesz nagrodę, która wymaga rozliczenia podatkowego. Poza obowiązkiem ustawowym lub niezbędnością do zawarcia i wykonywania umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne i może wynikać z udzielonej zgody.


JAKIE SĄ CELE PRZETWARZANIA?

PODSTAWY PRAWNE I CELE NASZEGO PRZETWARZANIA Zakres Twoich danych osobowych, które przetwarzamy jest różny w poszczególnych usługach lub funkcjonalnościach (zależny od tego z których z nich korzystasz). Informacje szczegółowe podajemy przy rejestracji do danej usługi, jej aktywacji lub w jej regulaminie/umowie

- UMOWA / REGULAMIN – przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji zawieranej z nami umowy o realizację danej usługi (np. w oparciu o treść regulaminu serwisu lub dodatkowego regulaminu). Przykładowo, rejestracja przez Ciebie konta w naszym serwisie upoważnia nas do przetwarzania danych podanych przy rejestracji lub uzupełnionych za jego pomocą, niezbędnych do zapewnienia usług i funkcjonalności serwisu dla zalogowanych / zarejestrowanych użytkowników serwisu. Niepodanie takich danych uniemożliwia nam zawarcie lub wykonanie umowy – nie moglibyśmy zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

Przetwarzanie danych użytkownika serwisu ceneo.pl, związane z wykonywaniem umowy obejmuje cele i świadczenia wynikające z treści regulaminu - umożliwienie korzystania z serwisu i jego usług świadczonych drogą elektroniczną, założenie i zarządzanie kontem wraz z umożliwieniem monitorowania zamówień i ich historii, umożliwienie przeprowadzania i realizacji transakcji (zapewnienie możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje), umożliwienie zamieszczenia wypowiedzi w serwisie, uczestnictwo w programach (na podstawie dodatkowych regulaminów), kontaktowanie się Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług i obsługa zgłoszeń dotyczących usługi,

- Zgodność przetwarzania z prawem: art. 6 ust. 1 lit. b RODO

- PRAWNIE UZASADNIONY INTERES – na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Twoje dane by:

zapewniać bezpieczeństwo usługi i innych osób korzystających z usług/serwisu (w tym ruchu internetowego, zasobów IT), jak i egzekwować postanowienia umowy/regulaminu (np. przeciwdziałać nadużyciom, oszustwom, dobrym obyczajom, zjawiskom typu flood/spam, nieuczciwemu zachwalaniu produktów). Jeżeli z powyższych powodów jest to konieczne, dane przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub Twoje urządzenia, umożliwiające tworzenie unikalnego cyfrowego „odcisku palca” urządzeń lub instancji aplikacji, takie jak techniczne elementy urządzenia, ustawienia przeglądarki oraz szczegółowe informacje o Twoim zachowaniu w naszym serwisie, mogą być wykorzystane - np. do zapobiegania nadużyciom i oszustwom lub do dodatkowego uwierzytelnienia.

oraz zapewniać prawidłowe działanie usług, w tym dokonywać czynności technicznych, interwencji technicznych oraz uaktualnień związanych z administrowaniem serwerami i integralnością usług, zapewniać opcje płatności w usłudze „Kup Teraz” (możliwość skorzystania z zewnętrznych usług płatniczych operatora płatności)

Dokonywać pomiarów statystycznych i działań analitycznych – dane wykorzystywane do prowadzenia analiz aktywności, zwłaszcza związanej z zarządzaniem ruchem internetowym, popularnością wyszukiwanych słów kluczowych lub kategorii katalogu produktowego w serwisie i analizą statystyczną, opracowywania ogólnych zbiorczych statystyk korzystania z serwisu, jak i informacji demograficznych, preferencji zakupowych lub doskonalenia funkcjonalności i poprawy jakości naszych usług bądź zawartości serwisu – także z potrzeby ich dopasowania dla wygody Użytkowników (np. personalizowanie lub inne podpowiadanie usług bądź treści w usługach/serwisie).

Prowadzić działania marketingowe, w tym dostosowywać usługi, treści, zawartość serwisu – polegające na:
- promowaniu własnej działalności lub działalności podmiotów trzecich (marketing bezpośredni także na zlecenie reklamodawców), zwłaszcza poprzez wyświetlanie Ci treści marketingowych i reklam (w tym takich, które są zgodne z uprzednio przeglądanymi treściami na stronach, które odwiedziłeś/aś, dopasowane do kategorii produktów lub poszczególnych ofert, uwzględniające ustawienia konta w serwisie ceneo.pl, w przypadku jego zarejestrowania) – staramy się dobrać dla Ciebie adekwatne reklamy.
- podejmowaniu niezbędnych dla nas działań by serwis i jego zawartość były dla Ciebie interesujące lub adekwatne do Twojej aktywności w serwisie (– dopasowane do Twoich oczekiwań, np. przeglądanych bądź popularnych kategorii tematycznych i usług lub funkcjonalności serwisu).
- powiadamianiu o nowych, czy też zmienianych usługach i funkcjonalnościach, sygnalizowaniu akcji promocyjnych partnerów bądź programów lub konkursów, w których możesz wziąć udział (w tym organizowanie własnych programów lojalnościowych i konkursów).

Przyjmować i obsługiwać zgłoszenia i zapytania kierowane na nasze dane kontaktowe lub inicjować korespondencję, co obejmuje takie potrzeby jak: rozwiązywanie problemów technicznych, interwencje administracyjne w funkcjonalności serwisu lub treści dodane za pomocą jego formularzy, rozpatrywanie i dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
- Zgodność przetwarzania z prawem: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

- OBOWIĄZEK PRAWNY – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego – wymagane przepisami prawa (np. przepisów związanych z zaistnieniem celu podatkowego, rachunkowego, procedurą reklamacyjną).

- Zgodność przetwarzania z prawem: art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- TWOJA ZGODA – przetwarzanie danych za Twoją zgodą jest zawsze dobrowolne (jej nieudzielenie nie pozbawi Cię dostępu do naszych usług) i odbywa się w celach i w zakresie wskazanym w treści zgody (przy udzielaniu zgody podajemy szczegółowe informacje). Pytanie o Twoją zgodę może wynikać również z obowiązujących przepisów prawa (np. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną bądź prawa telekomunikacyjnego).
- Zgodność przetwarzania z prawem: art. 6 ust. 1 lit. a RODO


CZAS PRZETWARZANIA

JAK DŁUGO PLANUJEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE? Dane osobowe przetwarzamy do czasu istnienia podstawy prawnej ich przetwarzania:

- WYKONYWANIE UMOWY - przy niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy, który w zależności od sytuacji określonych przepisami może trwać przez 3 lata (liczone do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi) albo nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń (Okres 6-letni, jeżeli ma zastosowanie, jest wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa jego bieg - zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego - np. jeśli upływa 1 czerwca danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku. Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia.)

- OBOWIĄZEK PRAWNY – jeżeli jest to wymagane w celu realizacji wymogu prawnego – np. w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
- np. przeprowadzając konkurs bądź wykonując program, którego jesteśmy organizatorem, możemy przetwarzać dane przez czas jego trwania, jak i dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych. Realizacja ustawowych obowiązków z przepisów podatkowych i rachunkowych może wymagać przetwarzania danych np. przez okres 5 lat, liczony zgodnie z przepisami (np. liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku bądź liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonano transakcji).

- PRAWNIE UZASADNIONY INTERES – Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do momentu zakończenia korzystania z naszych usług lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
- jeżeli polega on na ochronie praw Spółki (dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z umowy/związanych ze świadczeniem usług, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych), do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi.

- UDZIELENIE ZGODY - w razie udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych Twoich działań ograniczających tę zgodę.

Szczegółowe informacje mogą być podawane przy konkretnej usłudze.


ODBIORCY

ODBIORCY I PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH Twoje dane mogą być przez nas przekazywane:

Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu (administratora), zgodnie z naszymi celami i instrukcjami (na podstawie umowy z administratorem); (mogą to być dostawcy/partnerzy usług IT, podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne, inni podwykonawcy w zakresie usług przechowywania danych, usług płatniczych, usług windykacyjnych, usług analitycznych, obsługi klienta, marketingu itp.).

Podmiotom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu (odrębnemu od nas i samodzielnie przetwarzającemu Twoje dane administratorowi), np. osobom trzecim, którym zdecydujesz się udostępnić swoje dane, z którymi współpracujemy lub dla których jesteśmy partnerami, w tym partnerom marketingowym bądź podmiotom mediów społecznościowych. (W przypadku usług podmiotów trzecich będących odrębnymi administratorami danych, zasady ich przetwarzania zawarte są w dokumentach udostępnianych przez te podmioty za pomocą zewnętrznych stron internetowych, np. w regulaminie takiej usługi lub polityce dotyczącej ochrony prywatności.)

W odniesieniu do danych osobowych kupujących, korzystających z naszej usługi „Kup teraz”:
operatorowi płatności (umożliwienie uiszczenia płatności na rzecz kontrahenta/sprzedawcy),
kontrahentowi/sprzedawcy (celem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym dochodzenia należności).

Bardziej szczegółowe informacje w regulaminie usługi (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW CENEO, ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI „KUP TERAZ” DLA KUPUJĄCYCH – PKT 4)

Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (a niekiedy też w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora) dane mogą być udostępniane partnerom, z którymi współpracujemy lub z usług których korzystamy przy przetwarzaniu informacji opisanych w naszej polityce cookies (tzw. zaufanym partnerom) – uwidacznianym w ustawieniach szczegółowych zgody na pliki cookies (pod przyciskiem „zmieniam zgody”).

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy możemy udostępniać dane:
- podmiotom (organom publicznym) uprawnionym do ich uzyskania (takim jak np. organy ścigania, w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń regulaminu, w tym oszustw);
- instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW Z POZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy m.in. do:
Google LLC, w tym w związku z korzystaniem z mechanizmu reCAPTCHA w celu zapewniania bezpieczeństwa – zapobieganie wykonywania pewnych funkcji w serwisie w sposób zautomatyzowany przez roboty internetowe (więcej w polityce plików cookies).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (np. gdy nasi partnerzy mają siedzibę poza terytorium EOG). Ceneo działa w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony bądź odpowiednie zabezpieczenia prawne, m.in. poprzez stosowanie klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Kopie takich klauzul można uzyskać kierując zapytanie na ww. dane kontaktowe.

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

(dalej też jako „Polityka cookies”)

INFORMACJE O POLITYCE COOKIES 

Polityka plików cookies stanowi integralny załącznik do Polityki Prywatności i odnosi się do stron internetowych i aplikacji mobilnych Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ma zastosowanie do wszelkich prowadzonych przez nas serwisów internetowych i aplikacji Ceneo urządzenia mobilne, a zwłaszcza:

 • ceneo.pl,
 • taniomania.pl
 • ksiazkowo.pl
 • fashionpolska.pl
 • urodyczas.pl
 • swiatdomu.com
 • klockidladzieci.pl
 • zwierzolubny.pl
 • magazyn.ceneo.pl
 • dzidziusiowo.pl
 • wulkanista.pl
 • ekspert.ceneo.pl
 • dbam-o-siebie.pl
 • jego-styl.pl
 • poza-domem.pl
 • zrobionerecznie.pl
 • wnetrza-ze-smakiem.pl
 • swiat-rodzicow.pl
 • swiat-kosmetykow.pl
 • kraina-stylu.pl

dalej dla uproszczenia zwanych łącznie „serwisem” bądź „serwisami”). Znajdziesz w niej m.in. informacje – o tym:

- jakie pliki cookie i technologie są stosowane na naszych stronach internetowych; jakie dane przetwarzamy, w jaki sposób i dla jakich celów;

- do kogo i gdzie wskazane dane przesyłamy.

Wszelkie użyte w tej polityce sformułowania „Ty” lub inne podobne – odnoszą się do Ciebie, jako osoby której dane osobowe dotyczą. W konkretnych sytuacjach służymy Ci szczegółowymi informacjami. Gdyby któryś ze zwrotów wydał się niejasny, prosimy o kontakt.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 

Podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe na stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych wydawanych przez Ceneo, jest Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-202) ul. Legnicka 48A – (dalsze określenia użyte w treści Polityki cookies, jak: „my”, „nas”, „Ceneo”, dotyczą wyżej wskazanej spółki, jako administratora danych).

Zapewniamy wykonywanie wszelkich Twoich praw wynikających z RODO: dostępu do swoich danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy, ich sprostowania lub usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy) lub otrzymania kopii posiadanych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Chcąc uzyskać informacje lub skorzystać z przysługujących Tobie praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami, najlepiej za pomocą adresu elektronicznego: privacy@ceneo.pl bądź iod@ceneo.pl albo korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48A 54-202 Wrocław. Więcej o tych prawach w naszej polityce prywatności.

Klikając w linki zamieszczone na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach mobilnych możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które są administrowane przez podmioty niezależne od Nas. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty zawarte np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla usług lub aplikacji dostępnych w ramach zewnętrznych stron internetowych lub serwisów.

Zewnętrzni administratorzy (nasi partnerzy) mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli w ramach wyświetlanego Ci banera plików cookies udzielisz odpowiednich zgód obejmujących przekazywanie im swoich danych osobowych - dlatego zanim je udzielisz, zapoznaj się z zasadami przetwarzania przez nich danych osobowych.

Jeżeli kwestie związane z funkcjonowaniem plików cookies lub podobnych technologii są dla Ciebie niezrozumiałe lub masz mniej niż 16 lat, nie wyrażaj zgody na ich stosowanie.


„PLIKI COOKIES”

PLIKI COOKIES I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE Nasze strony internetowe oraz aplikacje mobilne wykorzystują pliki cookies lub inne podobne technologie – techniki cyfrowe i narzędzia internetowe, takie jak np. piksele, znaczniki, fingerprinting cyfrowy (tzw. odcisk palca urządzenia), local storage (lokalne pliki danych), łącznie w niniejszej polityce zwane jako „pliki cookies”;

Pliki cookies, wykorzystywane podczas korzystania z serwisu, mogą być ustanawiane dla opisanych dalej celów, w tym do realizacji celów analitycznych związanych z pomiarem ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie, jak i marketingu produktów i usług oraz dla celów marketingowo-reklamowych obejmujących personalizację treści i reklam (kampanie marketingowe, reklamy ukierunkowane). Może się to odbywać:

- przy wykorzystaniu zewnętrznych dostawców i ich narzędzi – w ten sposób technologię tę wykorzystują również ci partnerzy, którzy chcą dopasować reklamy do Twoich preferencji,

- za pomocą takich narzędzi i usług partnerów pozwalających pobrać informacje zapisane na Twoim urządzeniu i połączyć je z innymi informacjami o Twojej aktywności zbieranymi za pośrednictwem naszego pliki cookie (tzw. first party cookie) albo identyfikatora urządzenia mobilnego, dzięki czemu możemy mieć możliwość rejestrowania informacji dotyczących zdarzeń (np. zakup towaru, założenie konta) w technologii server-side, po stronie Ceneo.

Krótko ujmując – w serwisach, w ramach plików cookies mogą być wykorzystywane różne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w urządzeniu końcowym / przeglądarce, których działanie jest konieczne do korzystania z serwisu lub pożądane z uwagi na jego specyfikę, umożliwiające realizowanie opisanych dalej celów przetwarzania takich informacji.


CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

CZYM SĄ PLIKI COOKIES? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. Twoim komputerze lub mobilnym urządzeniu jak telefon czy tablet), przesyłane przez strony internetowe oraz aplikacje mobilne. Pliki te m.in.:

- pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i prawidłowo wyświetlić stronę internetową, w tym dostosować stronę do jego indywidualnych preferencji;

- umożliwiają m.in. wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także pozwalają wykorzystywać inne ustawienia strony internetowej wybrane przez użytkownika.

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator, niekiedy inne potrzebne informacje. W zależności od używanej przez Ciebie strony internetowej lub urządzenia, rodzaj oraz liczba przetwarzanych plików cookies może się różnić. Aby wyświetlać reklamy, prowadzić działania analityczne oraz ułatwić Ci korzystanie z naszych funkcjonalności, w usługach, w których pliki cookies (np. tekstowe pliki) mogą nie działać (np. w aplikacjach mobilnych), możemy używać technologii działających w sposób podobny do plików cookies

[modelowy przykład działania]
(1) Wraz z pierwszą wizytą na stronie internetowej, po wyrażeniu odpowiednich zgód, jeżeli są one wymagane, Twój komputer, telefon lub tablet nawiązuje połączenie z serwerem strony internetowej.
(2) Następnie serwer strony internetowej zapisuje na Twoim urządzeniu plik cookies wraz z informacją (np. dotyczącą wyświetlanego języka).
(3) Przy kolejnej wizycie Twoja przeglądarka przekaże do serwera informację zawartą już w pliku cookie umieszczonym na Twoim urządzeniu, dzięki czemu strona internetowa wyświetla się wedle Twojego wcześniejszego wyboru (w tym przykładzie – w języku którym chcesz się posługiwać na stronie internetowej),


Czym jest tzw. piksel? W ramach plików cookies i innych podobnych technologii Ceneo może wykorzystywać także tzw. piksele śledzące, czyli kod programistyczny, pozwalający na osadzenie na stronie obiektu, takiego jak np. obrazek wielkości piksela, który umożliwia analizowanie („śledzenie”) zachowania użytkowników na stronach internetowych, na których go zamieszczono. Optymalne działanie piksela może być połączone z wykorzystaniem plików własnych lub zewnętrznych (ang. first party cookies / third-party cookies). Wraz z wyrażeniem odpowiedniej zgody przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem przechowującym piksel, dlatego przetwarzanie danych gromadzonych przez piksel odbywa się w ramach polityki ochrony danych podmiotu, który takim serwerem administruje, np. partnera Ceneo. Partner może przypisać Twoją wizytę w naszym serwisie jeżeli jesteś zarejestrowany w jego serwisie, uwzględniając także ewentualny plik cookie przypisany do Twojej sesji.

[modelowy przykład działania]

(1) Wraz z kliknięciem w link/baner na stronie partnera użytkownik kierowany jest na stronę reklamodawcy.

(2) Jeżeli podstrona docelowa takiego przekierowania zawiera piksel, to informację o tym odnotowuje serwer partnera, a następnie przekazywana jest reklamodawcy.

W podobny sposób działa powszechnie używana w aplikacjach mobilnych technologia oparta o narzędzia tzw. „SDK”. Dzięki pikselowi reklamodawca może np. uzyskać zagregowane informacje dotyczące tego ile osób, które skorzystały z linku/banera na stronie partnera, dokonało u niego zakupów, jeżeli taki piksel funkcjonuje na stronie informującej o realizacji zamówienia.


INFORMACJE Z PLIKÓW COOKIES

JAKIE INFORMACJE PRZETWARZAMY ZA POMOCĄ PLIKÓW COOKIES? Możemy przetwarzać informacje dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej za pomocą urządzenia przez które uzyskujesz dostęp do stron internetowych (komputera, telefonu, tabletu lub innego). Niektóre z nich, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe. Za pomocą stosowanych technologii internetowych możemy przetwarzać np.:

- nazwę strony internetowej, z której pochodzą pliki cookies, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz ich unikalny numer;

- dane urządzenia (np. typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowej);

- zdarzenia (np. czas korzystania z witryny, ostatnia wizyta na stronie internetowej, długość wizyty na stronie, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, na którym kroku jest użytkownik w trakcie zakupów);

- dane dotyczące lokalizacji (np. adres IP, dane o Twojej lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania);

- inne dane: dane na temat korzystania z witryn (np. źródło wejść, kampania reklamowa, z której weszłaś/eś na stronę, linki, w które kliknęłaś/ąłeś, jakie reklamy zobaczyłaś/eś oraz jakie zgody na banerze (chmurce/oknie) cookies wyraziłaś/eś).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH Z POZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (np. w związku z tym, że nasz zewnętrzny dostawca ma siedzibę poza terytorium EOG). Ceneo działa w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony bądź odpowiednie zabezpieczenia prawne, m.in. poprzez stosowanie klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Kopie takich klauzul można uzyskać kierując zapytanie na ww. dane kontaktowe naszego Inspektora ochrony danych.


CELE PLIKÓW COOKIES

DO JAKICH CELÓW UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES? Zastosowania plików cookie:

- zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom (w tym uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym); zapobiegania wykonywania pewnych działań na naszych stronach internetowych przez roboty internetowe;

- dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia końcowego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

- ułatwienia logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwienia przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie;

- tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- umożliwienia usprawniania działania stron internetowych, w tym badania ich wydajności;

- identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlania reklam na naszych oraz zewnętrznych stronach internetowych, w tym tych najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika strony.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa? W związku z dostępem do serwisu, dane z urządzenia końcowego przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w związku z jego wywołaniem lub wykonywaniem aktywności na stronie, dzięki czemu jako administrator danych możemy oceniać niektóre czynniki dotyczące Ciebie, w celach dla których używamy plików cookies.


KATEGORIE PLIKÓW COOKIES

JAKICH PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY? Zastosowania plików cookie:

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES - czyli te, które są niezbędne do prawidłowego lub zoptymalizowanego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać - bez nich nie moglibyśmy poprawnie świadczyć wielu usług, które oferujemy. Niektóre z nich zapewniają bezpieczeństwo naszych usług.
- Zgodność przetwarzania z prawem – przetwarzania danych osobowych pozyskanych za ich pomocą: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; (prawnie uzasadniony interes administratora - zapewnienie działania strony internetowej); art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą).
Instalowane są zgodnie z ustawieniami przeglądarki bez dodatkowej zgody, jednak możesz ją zablokować lub je usunąć przy pomocy ustawień przeglądarki, co w skrajnym wypadku może uniemożliwić w części lub w całości wyświetlanie się strony lub utrudnić poruszanie się po niej, w tym uniemożliwić korzystanie z niej.

FUNKCJONALNE PLIKI COOKIES - zapamiętują wybory dokonywane przez Ciebie zapewniając bardziej dopasowane usługi. Informacje zbierane przez tego rodzaju pliki cookies nie dostarczają danych na temat Twojej aktywności na stronach internetowych partnerów Ceneo.
Pliki te wspierają funkcjonalność strony internetowej, zapewniają odpowiednio wysoki poziom jej funkcjonalności lub służą jej usługom i funkcjonalnościom - bez nich (1) nasza strona nie będzie dostosowana do Twoich preferencji, choć powinna działać poprawnie. (2) może się obniżyć poziom funkcjonalności ale nie powinno to uniemożliwić zupełnego korzystania ze strony, (3) niektóre funkcje nie będą działać prawidłowo.
- Zgodność przetwarzania z prawem – przetwarzania danych osobowych pozyskanych za ich pomocą: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika)

ANALITYCZNE PLIKI COOKIES - pozwalają nam dokonywać pomiaru liczby wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy m.in. poprawić działanie naszej strony internetowej. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak użytkownicy poruszają się po naszej witrynie. Brak zgody na wskazane pliki cookies nie ma wpływu na korzystanie z naszych stron.
- Zgodność przetwarzania z prawem – przetwarzania danych osobowych pozyskanych za ich pomocą: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika)

MARKETINGOWE (REKLAMOWE) PLIKI COOKIES – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców; pliki cookies mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi.
- Zgodność przetwarzania z prawem – przetwarzania danych osobowych pozyskanych za ich pomocą: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika)

JAK DŁUGO PLIKI COOKIES PRZECHOWYWANE SĄ W TWOIM URZĄDZENIU?
Okres przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym zależy to od tego, czy pliki te są (1) umieszczane na czas korzystania z przeglądarki (trwania sesji) i usuwane po jej zamknięciu (są to tzw. „cookies sesyjne”), czy (2) nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w Twoim urządzeniu na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień strony internetowej (są to tzw. „cookies stałe”).

JAKIE MOŻE BYĆ POCHODZENIE PLIKÓW COOKIES?
Pliki cookies umieszczane na stronach internetowych bezpośrednio przez Ceneo, to tzw. „cookies własne” (ang. first-party cookies).
Pliki cookies umieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż Ceneo, to tzw. „cookies zewnętrzne” (ang. third-party cookies).

TECHNOLOGIE DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

W naszych serwisach korzystamy z usług i narzędzi zewnętrznych dostawców, zwłaszcza w zakresie związanym z dostarczaniem usług za pośrednictwem strony oraz z analityką, reklamą (w tym opartą na zainteresowaniach), remarketingiem, pomiarem rezultatów kampanii reklamowych.

Twoje urządzenie przez które łączysz się z serwisem (w zależności od ustawień przeglądarki i zakresu Twojej zgody wyrażanej przez nasz cookie baner) zawierać może i umożliwiać odczyt plików cookies (i innych pokrewnych technologii) pochodzących od naszych partnerów (np. z oprogramowania analitycznego), w tym w wyniku korzystania przez nas z usług i narzędzi dostawców zewnętrznych (technologii partnerów) do celów opisanych tej polityce.

Nasi partnerzy, w tym działający na zasadach przetwarzania własnych odrębnych polityk, jako zewnętrzni administratorzy (np. w oparciu o zgodę udzielaną za pośrednictwem planszy odbioru zgody w naszym serwisie – tzw. cookie baner) mogą wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie w celach marketingowych zwłaszcza by potwierdzić wyświetloną treść/reklamę lub sposób zareagowania użytkownika Internetu na to wyświetlenie, dopasowywać mu wyświetlane treści/reklamy do zainteresowań na podstawie informacji udostępnianych partnerom przez użytkownika Internetu w trakcie korzystania przez niego ze stron internetowych lub aplikacji. Możemy też współpracować z takimi partnerami by pokazać Użytkownikom reklamę w naszych serwisach lub poza nimi, po odwiedzeniu przez użytkownika określonej strony/aplikacji.

Więcej informacji w załączniku nr 1 polityki cookies, gdzie opisujemy wybrane narzędzia naszych dostawców. Dostawcy wskazywani są również przy celu udzielanej zgody w naszej planszy cookie (lista w ustawieniach cookie baner).

USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES

USUWANIE PLIKÓW COOKIES Twoje wybory dotyczące wykorzystywania plików cookies wyrażone po zalogowaniu się do ceneo.pl są przypisywane do konta ceneo.pl i zapamiętywane również w przypadku, gdy logujesz się na konto z innego urządzenia lub przeglądarki, dlatego rezygnując z plików cookie powinieneś wpierw przy pomocy panelu do zarządzania plikami cookie wycofać wyrażone przez siebie zgody. Standardowo przeglądarka internetowa domyślnie pozwala na umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te możesz zmienić w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na Twoje urządzenie. Pod linkami znajdziesz instrukcje konfiguracji oraz usuwania plików cookies w popularnych przeglądarkach internetowych.
Chrome Firefox Safari Edge Internet Explorer Opera

KONTO W CENEO.PL – sprzeciw/opcja profilowania 

Jeżeli jesteś Użytkownikiem konta ceneo.pl, po zalogowaniu do konta możesz przejść do Ustawienia pozwalającego na zmianę (włączenie/wyłączenie) profilowania dla zalogowanego użytkownika Serwisu - dopasowywania wyników wyszukiwania i reklamy do Twoich preferencji (interesujących Cię produktów). Jeżeli korzystasz z opcji wyłączenia (i tym samym prawa sprzeciwu) wyloguj się z konta na wszystkich urządzeniach i usuń z nich pliki cookie zgodnie z instrukcją dla przeglądarki internetowej. Ponadto jeżeli wyraziłeś zgody na pliki cookie jako zalogowany użytkownik, wycofaj je logując się do swojego konta i korzystając z paneli do zarządzania plikami cookie. W niektórych przypadkach proces aktualizacji może potrwać do 48 godzin.


ZGODY

ZARZĄDZANIE ZGODĄ NA PLIKI COOKIES
Opcje zarządzania zgodą na pliki cookies dostępne są przy jej wyrażaniu (pod przyciskiem „Zmieniam zgody” oraz pod linkiem/przyciskiem niżej.

Dzięki temu masz możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany (wycofania) zgody w dowolnym momencie.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W związku z przetwarzaniem plików cookies masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (adres: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa).

NASZE DANE KONTAKTOWE
Prowadząc serwis internetowy zdajemy sobie sprawę, że niektóre sformułowania używane w sieci Internet lub ochronie danych (w tym w tej polityce) mogą być nieco skomplikowane, dlatego staramy się je wyjaśnić w prosty sposób. Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami – nasze dane kontaktowe znajdziesz na początku tego dokumentu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1 POLITYKI COOKIES – FUNKCJONALNOŚCI LUB TECHNOLOGIE DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH - Poniżej opisujemy wybrane narzędzia naszych dostawców:

RTB House - na naszych stronach umożliwiamy wyświetlanie lub dopasowywanie reklam pochodzących z systemu reklamowego naszego partnera.

Dane partnera: RTB House Poland sp. z o. o. ul. Złota 61/101, 00-819 Warszawa, Polska.

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności tego podmiotu: https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy-pl/

Google Analytics (Cookies/SDK/Server-side) Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin użytkownika na naszych stronach i korzystania z aplikacji mobilnych w celu generowania statystyk dotyczących ich funkcjonowania, analizowania przejawianych na nich aktywności tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb użytkowników.

Firma przetwarzająca: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Kliknij tutaj, aby przeczytać informacje na temat przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Google: https://business.safety.google/gdpr/
Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane: https://policies.google.com/privacy?hl https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008
Kliknij tutaj, aby uzyskać informację jak zablokować pliki cookies Google Analytics przy pomocy skryptów przeglądarki: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

Google Advertising Products (Google Ads oraz Google Marketing Platform) Google Marketing Platform (Cookies/SDK/Server-side) ] Korzystamy z narzędzi służących do celów reklamowych oraz remarketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usług DoubleClick. Zewnętrzni dostawcy, instalują odpowiedni kod lub piksel, aby pobrać informacje o aktywności użytkownika w witrynach i następnie na tej podstawie użytkownikowi, który odwiedził nasze witryny, wyświetlają się nasze reklamy na innych stronach internetowych należących do sieci reklamowej naszych zewnętrznych dostawców, a także zbierają informacje na temat wykonanej kampanii, wykonują analitykę stron oraz analizują segmenty.

Google Ads (Cookies/SDK/Server-side) Google Ads, pozwala nam wyświetlać naszą ofertę w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google. W ramach Google Ads analizujemy skuteczność reklam, co pozwala lepiej dopasować nam ofertę do oczekiwań użytkowników. Po kliknięciu na baner ogłoszenia publikowanego przez Google na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookies powiązane z usługą Ads.

Partner: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Kliknij tutaj, aby przeczytać informacje na temat przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Google: https://business.safety.google/gdpr/ Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Kliknij, ażeby uzyskać informację o liście partnerów podmiotu przetwarzającego dane: https://support.google.com/admanager/answer/9012903?hl=pl&ref_topic=28145

Google Tag Manager Za pomocą Tag Managera możemy integrować i zarządzać wszelkimi rozwiązaniami oprogramowania, takimi jak Google Analytics, na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie sekcje kodu – zwane również tagami. Te sekcje kodu służą również do gromadzenia danych o przeglądarce użytkowników, wizytach na stronie internetowej lub do ustawiania plików cookie. Jednakże Google Tag Manager jest tylko domeną, która nie instaluje plików cookie oraz nie przetwarza danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie poprzez sekcje kodu, takie jak np. Google Analytics.

Usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google reCAPTCHA Google reCAPTHA jest to narzędzie służące do rozpoznawania sztucznego ruchu na witrynach i ochrony m.in. przed pobieraniem treści znajdujących się na naszych stronach przez roboty internetowe. Rozwiązanie polega na wyświetleniu prośby o wykonanie prostego testu potwierdzającego, że Użytkownik jest człowiekiem, a nie komputerem.

Partner: Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Fingerprinting cyfrowy W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa możemy wykorzystywać m.in. technologię opartą o fingerprinting cyfrowy, która polega na pobieraniu tzw. cyfrowych „odcisków palców” urządzeń użytkownika, które umożliwiają nam identyfikację wykorzystywanego urządzenia.

Meta (Piksel/Cookies/SDK/Server-side) Narzędzia Meta pozwalają na analizę i pomiary dotyczące oferowanych produktów i świadczonych usług oraz skuteczniejsze docieranie do osób, które mogą być nimi zainteresowane.

W przypadku technologii opartych na pikselu śledzącym oraz SDK za proces gromadzenia i przekazywanie danych odpowiadamy wspólnie z firmą Meta Platforms Ireland Limited (współadministrowanie). Przy zbieraniu i przekazywaniu danych osobowych do Meta przy użyciu technologii server-side Ceneo działa jako niezależny administrator.

Ceneo i Meta Ireland uzgodnili, że Meta Ireland odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Meta Ireland po Wspólnym przetwarzaniu.

Uzgodnienia dotyczące współadministrowania Ceneo i Meta Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum
Ceneo i Meta działają jako niezależni administratorzy przy realizowaniu działań marketingowych zleconych przez Ceneo.

Kliknij tutaj, aby przeczytać informacje na temat przetwarzania danych osobowych przy współpracy z firmą Meta: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools

Dane partnera/współadministratora:
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Meta Platforms Ireland Limited, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Meta Ireland można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy

TikTok (Piksel/Cookies/SDK/Server-side) Narzędzia TikTok pozwalają na analizę i pomiary dotyczące oferowanych produktów i świadczonych usług oraz skuteczniejsze docieranie do osób, które mogą być nimi zainteresowane.

Za gromadzenie i przekazywanie danych oraz ich analizę (pomiar wpływu i wydajności naszych kampanii reklamowych) odpowiadamy wspólnie z TikTok Technology Limited oraz TikTok Information Technologies UK Limited (współadministrowanie).

Ceneo i TikTok działają jako niezależni administratorzy przy realizowaniu działań marketingowych.

Kliknij tutaj, aby przeczytać informacje na temat przetwarzania danych osobowych przy współpracy z TikTok oraz aby zapoznać się z uzgodnieniami dotyczącymi współadministrowania: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms

Dane partnerów/współadministratorów:
TikTok Technology Limited 2 Cardiff Lane Grand Canal Dock, Dublin 2 DUBLIN, D02 E395 Ireland.
TikTok Information Technologies UK Limited 6th Floor, One London Wall, London, EC2Y 5EB, United Kingdom.
Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotów przetwarzających dane: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl
Kliknij tutaj, aby przejść do panelu zarządzania plikami cookies TikTok: https://www.tiktok.com/legal/tiktok-website-cookies-policy?lang=pl 

W procesie przetwarzania danych osobowych TikTok Technology Limited oraz TikTok Information Technologies UK Limited są współadministratorami.
Polityka prywatności TikTok https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl-PL

Logowanie/zakładania konta za pomocą platform zewnętrznych W niektórych naszych serwisach umożliwiamy założenie konta/logowanie się za pomocą założonych przez Ciebie kont na platformach: Facebook, Google lub Apple.
W procesie ułatwiającym logowanie się/założenie konta, nie przekazujemy informacji o Twoich aktywnościach zewnętrznym dostawcom, jednakże przez sam fakt połączenia ich kont z naszą stroną, uzyskują oni informację o tym, że się logujesz/zakładasz konto przy pomocy ich usług. Zewnętrzny dostawca może wykorzystać tą informację jako administrator danych osobowych do stworzenia/aktualizacji Twojego profilu.

Uzyskane w ten sposób informacje mogą zostać wykorzystane przez zewnętrznego dostawcę np. do celów reklamowych, badań rynkowych lub projektowania własnej strony internetowej.

Partnerzy: Meta Platforms Ireland Limited (Facebook), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy

Google Ireland Limited (YouTube), Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

Apple Distribution International Limited, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, T23 YK84, Ireland. Polityka prywatności: https://www.apple.com/legal/privacy/data/pl/sign-in-with-apple/

Portale społecznościowe Na naszych stronach internetowych znajdują się odsyłacze do prowadzonych przez nas kont znajdujących się na portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube, Twitter, LinkedIn). Kiedy skorzystasz z odnośnika, wówczas portal społecznościowy może wykorzystać tą informację jako administrator danych osobowych do stworzenia/aktualizacji Twojego profilu, niezależnie od tego czy jesteś bądź nie jesteś użytkownikiem danego portalu społecznościowego.

Uzyskane w ten sposób informację mogą zostać wykorzystane przez portal społecznościowy np. do celów reklamowych, badań rynkowych, zbieraniu informacji o Twoim zachowaniu lub projektowania własnej strony internetowej.
Ceneo nie gromadzi żadnych danych osobowych, które są przekazywane do danego portalu społecznościowego w wyniku kliknięcia prowadzącego do niego odnośnika.

Informacje na temat poszczególnych dostawców portali społecznościowych:

- Meta Platforms Ireland Limited (Facebook, Instagram), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy

- Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.; Polityka prywatności: https://twitter.com/privacy

- Pinterest Europe Limited, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Polityka prywatności: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy#section-residents-of-the-eea

- LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Polityka prywatności: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

- Google Ireland Limited (YouTube), Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

Filmy z YouTube.com Na naszych stronach internetowych istnieje możliwość odtwarzania filmów z serwisu YouTube, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com. Jeżeli zdecydujesz się na odtworzenie filmu Google Ireland Limited uzyska informację, że znajdujesz się na naszej konkretnej podstronie. Informacja ta może zostać wykorzystana do stworzenia/aktualizacji Twojego profilu, niezależnie od tego czy jesteś bądź nie jesteś zalogowanym użytkownikiem platformy YouTube.

Uzyskane w ten sposób informacje mogą zostać wykorzystane np. do celów reklamowych, badań rynkowych lub projektowania własnej strony internetowej.

Partner: Google Ireland Limited (YouTube), Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?
Uzyskaj odpowiedź od ekspertów Ceneo, napisz wiadomość na adres: kontakt@ceneo.pl