Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie.

Gdzie mogę znaleźć informacje o aktualnie prowadzonych ofertach praktyk i staży?

Znajdziesz je w ofertach. Jeśli nie widzisz żadnej z nich oznacza to, że rekrutacja stażystów i praktykantów nie jest aktualnie prowadzona.

W jakim miejscu będę pracował w przypadku zatrudnienia?

W kompleksie biurowym Business Garden przy ul. Legnickiej 48G, na piątym piętrze.

Co znaczy, że początkowe godziny pracy są „elastyczne”?

Oznacza to, że do pracy możesz przyjść pomiędzy godziną 7 a 10. 8-godzinny czas pracy będzie liczony od momentu Twojego pojawienia się w firmie.

Na jakie świadczenia dodatkowe mogę liczyć w przypadku zatrudnienia?

Informacje na ten temat znajdziesz na stronie korzyści.

Jakie jest podejście firmy do nadgodzin?

Nie pracujemy „po godzinach”. Staramy się nie dopuszczać do takiej sytuacji i planować swoją pracę w wyznaczonych ramach.

Ile trwa okres próbny, czy jest różny dla różnych stanowisk?

Okres próbny trwa 3 miesiące dla wszystkich stanowisk. Po tym czasie, jeśli Ty oraz przełożony zdecydujecie się na kontynuowanie współpracy, otrzymasz propozycje przedłużenia zatrudnienia.

Na którym etapie rekrutacji otrzymam informacje o wynagrodzeniu?

Informacje o proponowanym wynagrodzeniu otrzymasz na końcowym etapie rekrutacji, bezpośrednio przy złożeniu Ci oferty pracy.

Czy do pracy należy przychodzić w konkretnym stroju?

Nie. Ważne, abyś w ubraniu czuł się dobrze i swobodnie. Czasami trzeba je będzie dobrać do okoliczności, np. w sytuacji, gdy będziesz reprezentował firmę na zewnątrz. Pozostawiamy jednak zawsze decyzję o wyborze stroju Tobie.

Czy zatrudniacie tylko na umowę o pracę?

Prawie zawsze stosujemy ten rodzaj umowy. Inne rodzaje umów (np. umowa zlecenie lub umowa o dzieło) stosowane są wyjątkowo i na prośbę kandydata.

Jak przebiega rekrutacja, z jakich etapów się składa?

Rekrutacja składa się z trzech etapów. Pierwszy to wstępna selekcja aplikacji. Drugi to rozmowa z wybranymi kandydatami prowadzona przez osobę z działu HR oraz kierownika działu. Ostatni, trzeci etap to rozmowa z kierownikiem działu lub Dyrektorem.

Słyszałem, że w Ceneo działa system „rekrutacji wewnętrznych”. Co on właściwe oznacza?

„Rekrutacja wewnętrzna” dotyczy już zatrudnionych pracowników. Daje możliwość aplikowania na inne stanowisko wszystkim tym, którzy rozważają zmianę aktualnie zajmowanego.

Każdorazowo w rekrutacji wewnętrznej następuje sprawdzenie wiedzy merytorycznej kandydatów. W rekrutacji tej może wziąć udział pracownik, który na danych stanowisku przepracował minimum 12 miesięcy, łącznie z okresem próbnym.