Rozwiń wszystkie

Znajdziesz je w ofertach. Jeśli nie widzisz żadnej z nich oznacza to, że rekrutacja stażystów i praktykantów nie jest aktualnie prowadzona.

W kompleksie biurowym Business Garden przy ul. Legnickiej 48G, na piątym piętrze.

Oznacza to, że do pracy możesz przyjść pomiędzy godziną 7 a 10. 8-godzinny czas pracy będzie liczony od momentu Twojego pojawienia się w firmie.

Informacje na ten temat znajdziesz na stronie korzyści.

Nie pracujemy „po godzinach”. Staramy się nie dopuszczać do takiej sytuacji i planować swoją pracę w wyznaczonych ramach.

Okres próbny trwa 3 miesiące dla wszystkich stanowisk. Po tym czasie, jeśli Ty oraz przełożony zdecydujecie się na kontynuowanie współpracy, otrzymasz propozycje przedłużenia zatrudnienia.

Informacje o proponowanym wynagrodzeniu otrzymasz na końcowym etapie rekrutacji, bezpośrednio przy złożeniu Ci oferty pracy.

Nie. Ważne, abyś w ubraniu czuł się dobrze i swobodnie. Czasami trzeba je będzie dobrać do okoliczności, np. w sytuacji, gdy będziesz reprezentował firmę na zewnątrz. Pozostawiamy jednak zawsze decyzję o wyborze stroju Tobie.

Prawie zawsze stosujemy ten rodzaj umowy. Inne rodzaje umów (np. umowa zlecenie lub umowa o dzieło) stosowane są wyjątkowo i na prośbę kandydata.

Rekrutacja składa się z trzech etapów. Pierwszy to wstępna selekcja aplikacji.

Drugi to rozmowa z wybranymi kandydatami prowadzona przez osobę z działu HR oraz kierownika działu.

Ostatni, trzeci etap to rozmowa z kierownikiem działu lub Dyrektorem.

„Rekrutacja wewnętrzna” dotyczy już zatrudnionych pracowników. Daje możliwość aplikowania na inne stanowisko wszystkim tym, którzy rozważają zmianę aktualnie zajmowanego.

Każdorazowo w rekrutacji wewnętrznej następuje sprawdzenie wiedzy merytorycznej kandydatów. W rekrutacji tej może wziąć udział pracownik, który na danych stanowisku przepracował minimum 12 miesięcy, łącznie z okresem próbnym.

Brakuje tutaj Twojego pytania?

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, skorzystaj z poniższego formularza i napisz do nas.

captcha